O nás

Myšlenka vzniku festivalu pro podporu přirozeného těhotenství a porodu vznikla na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulty zdravotnických studií, Západočeské univerzity v Plzni.

Původní festival pro podporu přirozeného těhotenství a porodu byl prvně zorganizován v České republice v Praze, pod názvem Světový týden respektu k porodu. Tato akce je organizována pravidelně jednou za rok a těší se velké oblibě a návštěvnosti. Postupně se myšlenka podpory zdravého těhotenství a přirozeného porodu začala šířit i v dalších větších městech naší republiky – v Českých Budějovicích, Ostravě, Boskovicích (a od roku 2016 se festival Světového týdne respektu k porodu koná také v Plzni).

V Plzni podobný festival zatím chyběl. Řekly jsme si proto, že by bylo velmi pěkné zkusit založit něco podobného a nabídnout tak ženám paletu informací a zajímavých workshopů, které jim zpříjemní těhotenství. Ostatně toto je úkolem porodních asistentek. Jsme rády, že do festivalu může být zapojena i nová generace porodních asistentek – naše studentky.

A tak jsme od roku 2012 založily vlastně již festivalovou tradici. Festival Cesta ženy – matky se uskutečnuje vždy kolem poloviny měsíce listopadu – v období, kdy se příroda pomalu ukládá ke svému spánku, vše se začíná zpomalovat a bývá větší prostor se zastavit, ztišit a spojit se se sebou…

Festival Cesta ženy – matky se může uskutečnit také díky těmto partnerům:

Reklamy